Sve što se dešava, sami smo prizvali - Mogućnosti Univerzuma su velike ako poštujemo pravila

Najlakše je reći da prilika ne postoji i da je nemoguće uspjeti i ostvariti svoje ciljeve. 


No, to bi bila tek površna i olaka izjava, jer oko nas se nalazi bezbroj uspješnih ljudi kojima prilike za uspjeh dolaze sa svih strana. Koja je njihova tajna? Tajna leži u tome da ti ljudi znaju kako igraju igru sa Univerzumom. Shvaćaju da ovaj život nije bajka u kojoj se snovi lako ostvaruju, ali isto tako znaju da nije nemoguće ostvariti ih. 

Život je kompleksan, nepredvidljiv i dinamičan. Da biste postigli uspjeh, morate se kretati, raditi i napredovati. Stajanje na mjestu i žaljenje zbog nedostatka prilika samo znači da ne tražite aktivno za njima. Ono što nam se događa u životu je plod našeg vlastitog privlačenja. 

Kako bismo privukli prilike, prvo moramo očistiti naše misli i uvjerenja. Moramo odbaciti stare obrasce prema kojima smo živjeli i krenuti u novu igru s Univerzumom. Mi smo glavni kontrolori svog života. Ako se uvijek držimo zone udobnosti, neće biti prostora za napredak. 

Moramo promijeniti svoju uobičajenu perspektivu i način gledanja na situacije. Prilike su svuda oko nas, samo trebamo dopustiti da ih vidimo i dosegnemo. Moramo se kretati naprijed, isprobavati nove stvari, pasti i ustati, jer nećemo postići ništa sjedeći kod kuće. 

Moramo biti spremni na igru, jer prilike su sveprisutne. Cijeli naš život je igra puna mogućnosti, no one nisu uvijek očigledno postavljene pred nas. Zato moramo biti spremni na igru i istraživanje. Trebamo biti otvoreni, ne varati sebe i ne tražiti novo tamo gdje je već bilo staro. Moramo krenuti naprijed, razvijati se i prilike će se same pojaviti pred nama.

No comments

Powered by Blogger.