Empati najčešće zanemaruju sebe zbog drugih - Tamna strana empatije o kojoj se malo govori

Mnogi ljudi često ističu pozitivne aspekte empatije, međutim, važno je istražiti i tamnu stranu ove osobine o kojoj se često ne govori dovoljno. 


Empatija je duboko ljudsko svojstvo koje nam omogućava da suosjećamo s drugima, razumijemo njihove emocije i pružimo podršku. Međutim, postoji i naličje empatije koje pogađa osobe koje su iznimno empatične, poznate kao "empati". Iako sposobnost empatije može biti izuzetno vrijedna, jer omogućava pojedincima da pomognu drugima i često spasu živote, empati se suočavaju s nizom izazova. 

Ovi pojedinci ne samo da razumiju tuđe osjećaje, već ih i duboko proživljavaju. To znači da preuzimaju emocionalni teret drugih na sebe, što može biti emocionalno i fizički iscrpljujuće. Empati imaju tendenciju brinuti se za druge ljude, bez obzira na to jesu li nepoznati prolaznici ili bliski prijatelji. Ova kontinuirana briga i stres zbog tuđih problema može dovesti do iscrpljenosti. 

Empati se često osjećaju emocionalno i fizički iscrpljeno, jer preuzimaju na sebe teret tuđih problema. Osim toga, često su preopterećeni emocionalnim težinama svijeta oko sebe, a nekad i vlastitim problemima. Važno je napomenuti da empatija nije nužno loša osobina, već može predstavljati izazov za one koji je iznimno posjeduju. 

Empati imaju tendenciju žrtvovati svoju vlastitu emocionalnu dobrobit kako bi pomogli drugima. Ovo može dovesti do gubitka vlastite ravnoteže i potrebno je mnogo vremena i samoće da bi se vratili u normalu. Empati također često doživljavaju stres zbog brige za druge. Iako je divno biti osoba koja pokazuje suosjećanje prema svima, empati trebaju naučiti kako se zaštititi i postaviti granice. 

Njihova empatija može ih često izložiti riziku od iskorištavanja od strane onih koji su svjesni njihove sklonosti prema pomaganju. Ključna lekcija za empatične osobe je da empatija nije uvijek dobra ako znači patnju za osobu koja je suosjećala. 

Svijetu su definitivno potrebni ljudi koji su u stanju pokazati suosjećanje prema drugima, no isto tako je važno da sami empati nauče kako zaštititi svoju emocionalnu i fizičku dobrobit. Balansiranje između brige za druge i brige za sebe ključno je za dugoročnu sreću i zdravlje ovih iznimno empatičnih pojedinaca.

No comments

Powered by Blogger.