“Nećete se nagledati sreće dok je u vašem srcu mržnja” - Poučan tekst Hermanna Hessea

Sreća nije stvar materijalnih dobara, već način na koji posmatramo svijet oko sebe. To je suštinski važno shvatiti. 


Dok sam stario, postajao sam sve manje zadovoljan sitnim radostima koje mi je život pružao, i sve više sam shvatao gdje trebam tražiti istinsko zadovoljstvo i smisao. Sreća se ne krije u prolaznim užicima ili materijalnim bogatstvima, to je bitno zapamtiti. Shvatio sam da biti voljen nije ključ sreće, već je ljubav prema drugima ono što nas ispunjava i daje smisao našem postojanju. 

To je put ka boljem životu. Gdje god da pronađemo "sreću" na ovoj zemlji, ona je uvijek prožeta emocijama. Novac nije presudan, moć nije presudna. Mnogi imaju oba, a ipak su nesrećni. Čak ni ljepota nije sve; vidio sam mnoge ljude i žene koji su bili nesretni uprkos svojoj vanjskoj privlačnosti. 

Čak ni zdravlje nije sve; zdrav je onaj ko se tako osjeća, a to je cijela mudrost. Bilo je bolesnika koji su gajili životnu radost do samoga kraja, i bilo je zdravih ljudi koji su tavorili u strahu od patnje. Ali sreća je uvijek bila prisutna tamo gdje je neko znao voljeti i živio za svoje osjećaje. 

Bitno je biti zahvalan na svemu što imamo. Emocije, ako se njeguju umjesto da se guše, donose nam zadovoljstvo. Ljepota ne pruža radost samo onima koji je posjeduju, već i onima koji je znaju voljeti i diviti se njoj... Ispunite svoje srce ljubavlju ako želite ispunjen život. Osoba u čijem srcu vlada mržnja neće moći pronaći istinsku sreću.

No comments

Powered by Blogger.