10 savjeta ruskog psihologa: Ako želim da moja djeca budu srećna, onda i ja moram da budem srećan

Valerij Sineljnikov je jedan od najuticajnih psihotarapeuta, motivator Misli i riječ ovog poznatog autora se često čitaju, dijele i prepičavaju. 


Sineljnikov se vodi idejom da kakve su nam misli i riječi da nam je takav i život. Savjetuje nas da radimo na sebi, opraštamo greške i ispravljamo ono što nije dobro. Jednostavno da volimo sebe. Navodim vam 10 savjeta koje obavezno treba da pročitate kako biste postali motivisani i srećniji: 

1. Ne zaboravite kakvi smo bili kao djeca. Koliko smo vjerovali i nismo sumnjali u ništa. Imali smo slobodu za koju tada nismo ni znali. Govorili smo šta smo htjeli i osjećali. Postepeno, stvaranjem različitih uvjerenja pretvorili smo se u robote. Sjetite se riječi Isusa Hrista: "Ako niste djeca, nećete ući u carstvo nebesno". Pogledajte djecu oko sebe i posmatraje ih.Oni u svemu vide radost i razlog za igru, dok mi odrasli suprotno, čak šta više ometamo ih. Zaboravili smo da je svijet misterija i opet sve shvatamo prozbiljno. Sve što vidimo oko sebe vidimo kao stvarnost. Prestali smo da na neke stvari gledamo kao misteriju, a to nam je greška. 

2. Prvi i osnovi razlog jeste nedostatak ljubavi prema sebi pa onda i prema drugima. Dosta ljud ima kriva viđenja, percepciju i slike iza riječi ljubav, čak šta više ljubav povezuju sa mislima koje nemaju nikakve veze sa istom. 

3. Ako želite da vaša djeca budu srećna, znajte da prije svega moraju da gledaju vas kao takve. 

4. Moramo biti svjesna da smo mi ti koji dajemo na značaju okolnostima oko nas. Utičemo na svijet oko sebe i riječima opisujemo postupke i osjećanja drugih. 

5. Ako mi se dešava ono što je u skladu sa mojim mislima i stavom, onda i promjenom istih mjenja se moj život i svijet oko mene. 

6. Loš jezik uništava šansu za srećom i uspjehom, pa samim tim i naš život. 7. Jedan od glavnih načina na počnete da volite sebe, jeste da prestanete da se osuđujete. Morate biti svijesni da je to bila najbolja odluka ili izbor u datom trenutku. 

8. Svi smo mi Božiji učenici. I polažemo različite ispite. Ako iz određenih životnih situacija izvučemo pozitivno, prelazimo na viši nivo razvoja. Ako nešto ne želimo da promjenimo, što nam ne odgovara, onda naš život sami sputavamo. 

9. Ako ste uradili nešto i niste očekivali takav rezultata, mjenjajte svoje ponašanje sve do željanog rezultata. Dobićete sljedeći lanac: ponašanje- rezultat- novo ponašanje- novi rezultat. 

10. Važno da je prihvatimo poklone, kao što ih i dajemo. Svijet funkcioniše u našu korist i prilagođen je našim mislima i željama. Usljed sujete, tu pomoć često i ne vidimo i ne prijmjećujemo. Nadamo se da su ovih 10 savjeta Sineljnikova bili korisni za vas. Takođe, pokušajte da usvojite neke od njih i primjenite u svom životu. Možda vam baš isti budu od koristi.

No comments

Powered by Blogger.