Kakva bi žena trebala biti danas - 3 sveštenika govore o vrijednim ženskim osobinama

Danas govorimo o vrijedim ženskim osobinama koje žene nose u svojoj prirodi. O tome će nam govoriti sveštenici Anderj Tkačov, Dimitrij Smirnov i Artemij Vladimirov. 


Andrej Tkačev, protojerej, pisac, propovjednik, misionar, televizijski voditelj i bloger kaže da je još apostol Pavle pisao o ženskim osobinama. On je tada rekao da žene treba da budu poštene, a ne klevetnice, trezvene. One treba da budu vjerne. 

Dimitrije Smirnov, protojerej, misionar, crkvena i javna ličnost rekao je da se odgovor na pitanje o vrijednim ženskim osobinama nalazi u Svetom pismu. Žene bi trebale da se odlikuju tišinom, krotošću i spremnošću da pomogne svom mužu u svemu. 

Nažalost, mnoge žene su danas pogrešno orjentisane i ne razumiju svoju ulogu u ovom životu. U modernom svijetu žene se sve više okreću karijeri, a sve manje porodici. Žene bi primarno trebale da se fokusiraju na svoju porodicu, muža i djecu. One su temelj porodice. 

Muškarac nije u stanju da rađa i hrani, već sama priroda, sam Bog je taj posao dao ženi. Porodica je njen glavni posao, a briga o porodici zahtjeva mnogo vremena i truda. Zbog toga bi žene trebale da se zaista iskreno fokusiraju na porodicu. Bog im je dao mnogo: nježno srce, nesebičnost, spremnost na žrtvovanje i tako dalje. Često čujemo i da se žena spasava rađanjem jer se tada ispoljavaju one prave hrišćanske osobine. 

Artemije Vladimirov, protojerej kaže da žena treba da bude ženstvena. Šta to znači? Pa danas kada postoji mnoštvo stilova mnoge žene izgledaju jako čudno, toliko da vam je potreban trenutak da razmislite da li je u pitanju žena ili muškarac. Osim toga žena treba da bude majka, da služi mlađoj generaciji. Trebala bi biti uredna, očešljana, ali prirodna. Grub riječnik i cigarete uništavaju sliku prave hrišćanke. Uvijek obraćam pažnju na pletenice i kada god ih vidim pohvalim djevojku za taj ženstveni stil. To je moje mišljenje. 


No comments

Powered by Blogger.