Ako želite srećan i dug brak morate izabrati muškarca svog nivoa vrijednosti

Svi smo svjesni da smo različiti i da svaki pojedinac ima svoje snove, ciljeve i vrijednosti u životu. 


Bez obzira na to koliko se razlikujemo, mi kao pojedinci imamo moć da sami odaberemo kakve ćemo biti i sa kim ćemo biti u društvu. Postoji činjenica da su neki ljudi skloni prevari, krađi ili laganju, i to je možda zato što nisu imali prave uzore u životu koji bi im pomogli da usvoje prave vrijednosti. 

Međutim, većina ljudi želi da se okruži drugim ljudima koji dijele iste vrijednosti kao i oni sami, ljude kojima je važna čast i dostojanstvo. Takođe, smatram da dvije osobe mogu uspješno funkcionisati zajedno samo ako se njihove vrijednosti podudaraju. 

Ako postavite jednostavno pitanje osobi i ona ne može dati konkretan odgovor, onda već znate na čemu ste. Ako osoba ne može objasniti šta joj predstavlja čast i dostojanstvo, to je tužno. Ako osoba ne može samostalno odrediti svoje moralne kategorije, te sebe kontrolirati i procijeniti svoje postupke, to je također tužno. 

Psiholozi mogu objasniti mnoga čovjekova ponašanja, ali ako imate određeni problem, trebate se obratiti sebi i potražiti svoju samosvijest. Odrasla osoba bi trebala biti u stanju prepoznati i osvijestiti čak i kada učini nešto nepoželjno. Ako neki pojedinac drži novac ili zadovoljstvo iznad svega, onda se pretvara u prljavo i sebično biće. 

Prema psihološkoj teoriji, čovjeka čine tri komponente: "ono", "ja" i "super-ja", i tek kad su sve tri prisutne, čovjek može postati potpuna ličnost. Ako je neka od tih komponenti nedostajuća, čovjek će ostati nedovršena osoba, što ga čini teškim partnerom za bilo kakvu vrstu postizanja ciljeva. 

Ni intelekt ni obrazovanje sami po sebi ne čine čovjeka građaninom višeg reda. Prave vrijednosti dolaze iznutra, iz samog pojedinca i njegovog napornog rada na sebi. Dostojanstvo, samopoštovanje, poštovanje, hrabrost i volja su vrline koje postavljaju visoke standarde i čine čovjeka potpunim. Stoga, birajte ljude koji dijele vaše vrijednosti i koji se bore za iste ciljeve kao i vi. Samo tako ćete biti srećni!

No comments

Powered by Blogger.