Kako se brinete o svom muškarcu on takav postaje - Od žene sve zavisi

 Snaga žene i njen uticaj na muškarca su veliki, ali često nisu dovoljno prepoznati i iskorišteni. 


Žena je ta koja ima moć da utječe na karakter svog muškarca i da ga oblikuje u osobu koja može biti još bolja verzija sebe. Međutim, ta snaga često nije dovoljno iskorištena zbog nedostatka samopouzdanja i nesvjesnosti žene o svojoj moći. 

Prvi i najvažniji korak je shvatiti da naša percepcija stvara našu stvarnost. Kako vidimo svog muškarca, takav će on postati. Ako se fokusiramo samo na njegove nedostatke i slabosti, samo ćemo ih povećati. Ali ako se fokusiramo na njegove kvalitete i snage, te će se kvalitete samo povećavati. Zato, umjesto da kritiziramo svog muškarca, trebamo mu se zahvaliti na svim dobrim stvarima koje radi i potaknuti ga da bude još bolji. 

Drugi važan korak je poštovanje. Ako žena ne poštuje svog muškarca, nitko drugi ga neće poštovati. Ovo je ključni faktor u uspješnom odnosu. Ako žena neprestano pokazuje nepoštovanje prema svom muškarcu, on će se osjećati neshvaćenim i manje vrijednim. Međutim, ako žena pokazuje poštovanje prema svom muškarcu, drugi će ga poštovati i cijeniti. 

Treći korak je povjerenje. Ako žena ne vjeruje svom muškarcu i ne otvori mu srce, nitko drugi mu neće vjerovati. Povjerenje je temelj svakog zdravog odnosa i bez njega nema prave veze. Ako žena vjeruje svom muškarcu, on će se osjećati sigurno i voljeno. 

Četvrti korak je zadovoljstvo. Ako supruga nije zadovoljna, to će utjecati na cijelu obitelj. Stoga je važno da se svaka strana trudi zadovoljiti drugu i da se u vezi radi na kompromisima. Sreća jednog partnera znači sreću i drugog. 

Peti korak je nježnost. Muškarci trebaju osjećati da ih se voli i da su poželjni. Ako žena ne pokazuje nježnost prema svom muškarcu, on će te stvari potražiti negdje drugo. Stoga je važno da žena pokazuje nježnost prema svom muškarcu, a to uključuje i fizičku nježnost.

No comments

Powered by Blogger.