"Kako zračiš tako privlačiš" - Poznavajući 3 glavna zakona Univerzuma dobićete ono što želite

Kada se upoznate sa zakonima univerzuma i naučite kako da ih primjenjujete u svakodnevnom životu, imaćete moć da ostvarite svoje želje i snove. 


U ovom članku ću vam predstaviti prakse koje će vam pomoći da pokrenete unutrašnje procese promjene i stvorite pozitivnu transformaciju u vašem životu. Zamislite sebe kao vozača koji se kreće autoputom, ali nema znanje o pravilima puta. U takvoj situaciji, putovanje će vam biti neprijateljsko i nesigurno, a cilj će vam se činiti dalekim. 

Međutim, kada upoznate saobraćajna pravila i znate kako da ih primijenite, možete lako i mirno stići do odredišta birajući najracionalniju i najbržu rutu. Slično je i sa zakonima univerzuma. Kada ih razumijete, poštujete i primjenjujete svakodnevno, možete kreirati pozitivne promjene u svojoj stvarnosti. 

Ono što zračiet to i primate Univerzum je poput ogledala. Sve što emitujemo prema svijetu, reflektira se na nas. Moramo da shvatimo da smo energetska bića koja zrače određenim vibracijama. Ako zračimo strahom, privlačimo situacije koje nas plaše. Ako lažemo, bivamo obmanuti. Ono što emitujemo, to i privlačimo. Ako želimo da nas poštuju, trebamo poštovati druge. Ako želimo biti voljeni, trebamo voljeti druge. 

Naše misli i naša vibracija oblikuju našu stvarnost. Dakle, naša unutarnja realnost se manifestuje u vanjskom svijetu. Kada shvatimo ovu moć, postajemo svjesni važnosti našeg razmišljanja i ponašanja prema drugima i svijetu oko nas. Ako želimo da se prema nama ponašaju na određen način, moramo prvo sami biti takvi prema drugima. 

Energija nikada ne nestaje Na primjer, ako se često žalimo na život i fokusiramo se na negativne misli, privlačimo situacije koje potvrđuju naše uvjerenje da je sve loše. Međutim, ako izražavamo zahvalnost Univerzumu čak i za ono što trenutno imamo, otvaramo vrata za primanje još većeg obilja. 

Praksa zahvalnosti je poznata i korisna. Možete pokušati svakog jutra ili večeri zapisati u svesku na čemu ste zahvalni tokom 21 dana. Čak i male stvari mogu biti predmet zahvalnosti. Primijetićete kako se promjene dešavaju u vašem životu i kako osjećate veći energetski naboj. Vremenom ćete primijetiti da se i prostor oko vas mijenja. 

Što više dajemo, to više primamo Međutim, važno je pronaći ravnotežu. Dajte više samo ako ne idete na gubitak. Nemojte sebično donirati ili pozajmljivati novac koji vam je potreban za vaše osnovne potrebe. Ali, kada imate resurse, divno je učiniti nešto više od očekivanog. Jednako važan je princip ravnoteže u davanju i primanju. Nekima je teško prihvatiti pomoć, dok drugi imaju poteškoća u dijeljenju. 

Neravnoteža se javlja kada ovi principi nisu u skladu. Važno je naučiti kako primati i biti otvoren za podršku drugih, kao i naučiti kako podijeliti i biti velikodušan prema drugima. Također je važno ne samo uzimati i ne samo davati. Umjesto da samo uzimate besplatno ili bez zahvalnosti, pokušajte uvijek davati novac ili iskazivati iskrenu zahvalnost. Na taj način šaljete poruku Univerzumu da cijenite svoj rad i vrijeme. Ako ne cijenite svoj rad, očekujete od drugih da ga ne cijene, što dovodi do neravnoteže.

Praksa "pomozi bez pitanja" također može dovesti do neravnoteže. Iako se može činiti da činite dobro djelo, vaša potrošena energija može se vratiti u obliku razočaranja kada osoba kojoj pomažete nije zahvalna ili nije spremna da prihvati pomoć. Važno je biti svjestan granica i pružati podršku samo onda kada je dobro za obje strane. Treba imati na umu da je Univerzum obiljem opskrbljen za sve nas. 

Mnogi ljudi žive u stanju stalnog nedostatka novca jer se fokusiraju na ono što nemaju umjesto na ono što žele. Kao što znamo iz drevnih učenja, tamo gdje je usmjerenost, tu je i energija. Stoga, tokom cijele sedmice, svjesno usmjerite svoju pažnju na obilje u svemu oko vas. Promatrajte svijet s željom da pronađete manifestacije obilja. 

Pogledajte cestu i primijetite obilje automobila, pogledajte šumu i vidite obilje drveća. Namjerno fokusirajte svoju pažnju na obilje, i primijetit ćete čudesne promjene koje će se dogoditi. Kada razumijete ove osnove i primijenite ih na pravi način, možete doseći novi nivo života i prestati se boriti.
 
Glavni zadatak Univerzuma je da nam pomogne u našem razvoju, stoga nas vodi kroz okolnu stvarnost kako ne bismo zalutali. Što bolje upoznajemo zakone univerzuma, to je lakše poštovati ih i iskoristiti u našu korist.

No comments

Powered by Blogger.