Koja je razlika između uticaja oca i majke na djecu - Mudro zapažanje velikog filozofa Fromma

Majčinska ljubav je prirođena i bezuslovna ljubav prema djetetu, jer dijete predstavlja produžetak majčinog bića. Ona ne zahtijeva ništa zauzvrat i pruža blaženstvo i mir. 


Međutim, uz tu bezuvjetnu ljubav, postoji i negativna strana. Majčinsku ljubav ne možemo kontrolirati ili izazvati niti je možemo postići na bilo koji način. S druge strane, očeva veza s djetetom u prvim godinama života je slabija i ne može se usporediti s majčinskom ulogom. Otac predstavlja drugi pol ljudskog postojanja, donosi svijet misli, zakona, discipline i avanture u djetetov život. 

Očeva ljubav je uslovna ljubav. Njegova ljubav prema djetetu temelji se na ispunjavanju očekivanja, izvršavanju dužnosti i sličnosti s ocem. U uslovnoj očinskoj ljubavi, kao i u bezuvjetnoj majčinskoj ljubavi, postoje pozitivni i negativni aspekti. Negativna strana očinske ljubavi je činjenica da se mora zaraditi i da se može izgubiti ako dijete ne ispuni očekivanja. 

Poslušnost postaje glavna vrlina u očinskoj ljubavi, dok neposlušnost rezultira gubitkom očinske ljubavi. Ipak, postoji i pozitivna strana očinske ljubavi. Budući da je očeva ljubav uslovna, postoji mogućnost da se ona postigne i da se radi na njoj. Očinska ljubav nije izvan kontrole kao majčinska ljubav. Očev i majčin odnos prema djetetu odražava djetetove vlastite potrebe. 

Djetetu su potrebne majčinska bezuvjetna ljubav i briga u ranim godinama kako bi se osiguralo njegovo fizičko i mentalno zdravlje. Međutim, kako dijete raste i postaje starije od 6 godina, veća je potreba za očinskom ljubavlju, autoritetom i vođstvom. Majka ima ulogu pružanja sigurnosti djetetu u životu, dok je uloga oca da ga nauči i vodi kako bi se dijete moglo nositi s izazovima koje društvo postavlja pred njega.

Idealno je da majčinska ljubav ne sprečava dijete da odrasta, niti pokušava nagrađivati ​​nemoć. Majka treba vjerovati u život i ne smije biti tjeskobna kako ne bi prenijela svoju tjeskobu na dijete. Dio majčinog života trebao bi biti posvećen želji da dijete postane samostalno i na kraju se odvoji od majke. Kako osoba sazrijeva, dolazi do točke kada sama postaje majka ili otac. 

Osoba stječe majčinsku i očinsku svijest. Zrela osoba oslobađa se vanjskih majčinskih i očinskih figura, gradeći ih unutar sebe i ujedinjujući majčinsku i očinsku svijest, iako se čine suprotstavljene jedna drugoj. Da osoba posjeduje samo očinsku svijest, bila bi zla i neljudska. Da ima samo majčinsku svijest, sklonila bi gubitku zdravog prosuđivanja i ometala bi svoj vlastiti razvoj i razvoj drugih.

No comments

Powered by Blogger.