"Žanješ ono što si posijao" - Poznati pisac D. Chopre o 5 duhovnih zakona uspjeha

Broj ljudi na svijetu odražava i broj različitih definicija uspjeha. 


To svakako predstavlja subjektivan doživljaj. Svaka pojedinačna osoba nosi svoju vlastitu definiciju uspjeha i vlastito shvatanje važnosti u svom životu. Mnogi ljudi zastupaju uvjerenje da se uspjeh postiže kroz neprekidno naporno radno vrijeme, često bez prestanka. Ponekad se čak smatra da je potrebno imati prekomjernu ambiciju. 

Međutim, pogled doktora i pisca Deepaka Chopre se razlikuje od ovog mišljenja. U ovom članku ćemo istražiti njegovu viziju uspjeha. Chopra tvrdi da prekomjeran fokus na težak rad može biti kontraproduktivan kad je riječ o postizanju uspjeha. On ističe pet duhovnih znakova uspjeha, koje ćemo detaljnije analizirati: 

1. Duboko Chopra i Koncept Čistog Potencijala: Chopra naglašava da je izvor svega čista svijest, što predstavlja naše suštinsko stanje. Čista svijest nosi u sebi čisti potencijal, otvarajući puteve ka mogućnostima postizanja uspjeha. Ovo također ukazuje da, ukoliko živimo u skladu sa samima sobom, naša osnova je unutarnji duh, a ne spoljne okolnosti. Ukoliko se previše zaokupimo spoljnim svijetom, naša osnova postaje ego, umjesto duha. Chopra savjetuje da, kako bi potisnuli ego, svakodnevno prakticiramo meditaciju. 

2. Zakon Davanja i Primanja: Univerzum funkcioniše kroz princip dinamične razmjene. Ako smo spremni svakodnevno nešto dati, tada i primamo. Ovo ne mora biti ništa spektakularno, već i jednostavne geste kao što je pružanje komplimenata nepoznatima. Chopra ističe da ćemo, na osnovu ovakvih postupaka, primati slične geste od drugih tokom dana. Sve se svodi na ideju davanja i primanja. Ovaj princip naglašava obilje prisutno u zdravlju, sreći, bogatstvu i ljubavi. Ono što dajemo, vraća nam se istim putem. 

3. Zakon Karme i Posljedica: Karma je energija koju sami stvaramo kroz svoje postupke. Svaka radnja proizvodi energiju koja se na neki način vraća. Ukratko, ono što sijemo, to ćemo i žeti. Ako biramo postupke koji donose sreću i zadovoljstvo drugima, i rezultati karme će odražavati takvu pozitivnost, i obrnuto.

4. Zakon Sadašnjeg Trenutka: Ovo je još jedan važan duhovni princip koji trebamo usvojiti. Najbolji način da se ovaj princip primijeni je kroz prihvatanje ljudi, situacija i trenutnih dešavanja. Ključno je živjeti u sadašnjem trenutku kako bi stvari mogle teći prema željenim putanjama. 

5. Zakon Namjere i Želje: Važno je biti svjestan da privlačimo ono što želimo u skladu sa našim namjerama. Naša vibracija oblikuje stvarnost koju kreiramo. Stoga je preporučljivo napraviti listu želja i vizualizirati željene ishode. Prema Chopri, izražavanjem svojih ciljeva i namjera pomažemo univerzumu da ostvari naše želje. Važno je da ne dopustimo da neuspjeh i prepreke negativno utiču na naš unutarnji tok misli. Umjesto toga, trebamo vizualizirati željeni ishod i vjerovati u moć njegove realizacije. 

"Svako od nas ima svoj smisao u životu, jedinstveni dar ili posebni talent koji treba podijeliti s drugima. Kada spojimo taj jedinstveni talent s altruizmom prema drugima, doživljavamo ekstazu i uzvišenost vlastitog duha - to je krajnji cilj." - Duboko Chopra

No comments

Powered by Blogger.