"O poštenju najviše pričaju oni koji ga nemaju" - Kratka ali poučna priča o starcu i pekaru

Bila jednom priča o seljaku koji je prodavao maslac pekaru. Ova priča nam donosi važnu lekciju o iskrenosti i odgovornosti za svoje postupke. 


Seljak je svakodnevno dostavljao maslac pekaru, a jednog dana, pekar je počeo sumnjati u iskrenost seljaka. Odlučio je provjeriti je li dobio tačno jedan kilogram maslaca. Na svoje iznenađenje, pekar je otkrio da je primio manje maslaca nego što mu je seljak tvrdio da dostavlja. 

Bio je toliko bijesan da je odlučio tužiti seljaka sudu. Kada su se našli pred sudijom, ovaj je upitao seljaka koristi li vagu za mjerenje maslaca. Seljak, skromna osoba, odgovori: "Poštovani sudija, ja sam jednostavan čovjek i ne koristim moderne vage, ali posjedujem jednostavan kantar." 

Sudija je zatim zatražio seljaka da objasni kako mjeri maslac. Seljak je odgovorio: "Poštovani sudija, mnogo prije nego što je pekar počeo kupovati maslac od mene, svakodnevno sam kupovao kilogram hleba od njega. Svaki put kada pekar donese hleb, stavljam ga na jedan kraj kantara i odmjerim istu količinu maslaca na drugoj strani. Ako je ikome krivica, onda je to pekar." 

Ova priča nam jasno pokazuje da se u životu uvijek vraćamo istom mjerom. Pekar je sumnjao u iskrenost seljaka, no na kraju je otkrio da je sam bio taj koji je bio nepošten. Nepoštenje je često navika koja postane dio nečijeg karaktera, i takvi ljudi često zaborave što je istina. 

No, važno je shvatiti da nepošteni ljudi na kraju varaju samo sami sebe. Ova priča nas podsjeća na važnost iskrenosti, odgovornosti i moralnih vrijednosti. Oni koji teže istini i pravednosti često će biti nagrađeni dugotrajnim i ispunjenim životom.

No comments

Powered by Blogger.