Bez obzira da li od vas očekuju dobro ili ne - Činite dobro

Bez obzira da li se primijeti ili ne, činite dobro. Bez obzira na to da li se vaše dobro djelo cijeni ili odbacuje, nastavite činiti dobro. 


Ne obazirite se na to kako će vam biti uzvraćeno za dobro koje činite, bilo da je uzvraćeno dobrim ili zlim, nastavite činiti dobro. Važno je činiti dobro bez traženja dozvole od drugih, jer niko nema vlast nad vašim dobrim djelima.Nastavite činiti dobro bez očekivanja plodova, ne pitajte se ko će ih koristiti. 

Onaj ko sije dobro je osoba koja nikada ne čeka žetvu, već se raduje kada ona koristi drugima. Napunite svoje srce dobrom i kada se nađete suočeni s vrtlogom zla. Budi kap u moru dobrote. Činite dobro u tajnosti, jer će dobro koje se čini u tajnosti lako pronaći put do onih kojima je potrebno. 

Dobro koje se čini u tajnosti s zahvalnošću bit će prihvaćeno od strane prijatelja i neprijatelja, ljubaznih i zlih. Dobro koje se čini u tajnosti priprema dušu za let do zvijezda. Znamo da je teško činiti dobro. Put činjenja dobra jeste trnovit i izazovan. 

No, uprkos izazovima, neka vaše srce nastavi kucati u ritmu dobrote, a vaša djela neka svijetle poput zvijezda u noći. Jer činjenje dobra, iako teško, ima snagu transformacije i ostavljanja pozitivnog traga u svijetu koji može biti bolje mjesto upravo zbog vaših dobrih djela.

No comments

Powered by Blogger.