Manipulator traže nesigurnu ženu - Pravi muškarac želi nezavisnu: Glave razlike među njima

Različiti muškarci imaju različite preferencije kada je u pitanju izbor partnerke, što znači da nema univerzalne definicije ljepote ili dobrote. 


Bitno je napomenuti da muškarci biraju ženu u skladu sa svojim potrebama. Na primjer, manipulator će preferirati nesigurnu ženu koja možda nema čvrst temelj u svom životu i koja zavisi od drugih. Na taj način, osigurava sebi vezu iz koje će izvući najveću korist. 

S druge strane, pravi muškarac neće imati problema s time da dijeli život sa ženom koja je nezavisna i posjeduje snažnu ličnost. On cijeni stabilnost i želi partnerku koja dijeli te karakteristike. U tome leže ključne razlike između ova dva tipa muškaraca. Manipulatoru izgled partnerke nije od presudne važnosti, jer je fokusiran na mentalne igre i traži nekoga s kim će ih lakše provoditi. 

Pravi muškarac ne boji se konflikta sa snažnom ženom, jer je svjestan da oboje posjeduju zrelost i da će sukobe rješavati na zdrav način. Osim toga, pravi muškarac neće se pridržavati zastarjelih stereotipa koji propisuju da su kućni poslovi isključivo ženski posao, dok je muškarcu dovoljno samo se pojaviti na večeri. 

On aktivno doprinosi svakodnevnim obavezama i podržava svoju partnerku u svemu što radi, bez ikakvog zvocanja. Pravi muškarac razumije da nije sramota pomoći i ugoditi svojoj ženi, dok će manipulator usmjeriti svoju partnerku prema uvjerenju da mu je ona dužna sve. Sve ovo se često izražava kroz manipulativnu igru riječima, ostavljajući partnerku bez mogućnosti da ga direktno optuži za bilo što.

No comments

Powered by Blogger.