Šta se dešava sa muškarcem kada je u blizini energetski jake žene - 3 stuba srećne veze

Napomena na početku: Tekst je namijenjen muškarcima koji razumiju da je svaka osoba, bez obzira na spol, nezavisna i ima jedinstvene osobine i ciljeve.  Oni koji smatraju žene samo pratećim elementom ili staromodnim vrijednostima kao kuhanju i rađanju djece, neka napuste ovaj tekst jer se bavi temama modernih odnosa. 


Prošlo su vremena kada su porodične vrijednosti dominirale, a žene su se često percipirale kao one čija je svrha rađati i služiti. Danas, mi živimo u periodu gdje imamo priliku zaviriti ispod površine ličnosti. Sada smo u mogućnosti cijeniti čovjeka sa svim njegovim željama, emocijama i osobnošću na prvom mjestu.

Jasno je da tradicionalne vrijednosti o poslušnosti žena, kuhanju i ženskoj tišini više ne funkcioniraju onako kako smo to nekad zamišljali. To nisu stvari koje želimo u vezi. Dapače, želja svake žene jest upoznati pravog, snažnog muškarca, a muškarci sanjaju o nježnoj, razumijevajućoj i impresivnoj ženi. U bilo kojoj vezi, ključna karika jest komunikacija. To nije nova spoznaja. No, uz verbalnu komunikaciju, postoji i interakcija energija. 

Žena može svojem muškarcu reći koliko je divan, jak i izvanredan, no ako ona ne vjeruje u te riječi, muškarac neće dobiti potrebnu snagu, samopouzdanje i energiju. Da bi žena vjerovala u ono što izgovara, potrebno je da vlastiti temelji budu čvrsti. Sigurnost, povjerenje, razumijevanje i međusobna razmjena su plodovi međusobnog poštovanja i iskrene, povjerljive komunikacije. 

Često slušamo muškarce koji se žale da njihove partnerice nisu podrška i da osjećaju kritiku umjesto podrške. No, važno je postaviti pitanja: "Radite li vi nešto kako biste bili podrška? Pokazujete li svoju snagu? Može li se partnerica osloniti na vas? Može li vam vjerovati? Možete li podijeliti svoje najdublje emocije i strahove? Da li uopšte komunicirate? Imate li zajedničke ciljeve i snove?" 

Odavde, prelazimo na ples. Preuzimanje odgovornosti i početak iskrene komunikacije. Kada žena osjeti da je u prisutnosti potpuno pouzdanog partnera, onog na kojeg se može osloniti čak i kad krene u istraživanje, tada će aktivirati ovu bateriju vjere u korist svog muškarca. Kroz prisutnost te žene, muškarac osjeća se kao muškarac. Bez obzira na kako se muškarci sami možda promoviraju kad su sami, pravi muškarac zna da se osjeća kao pravi muškarac samo kad je okružen ženom koja mu ulijeva samopouzdanje, energiju i povjerenje. 

Način na koji se muškarac vidi i doživljava u velikoj mjeri zavisi od žene s kojom je. U partnerskim odnosima energija se dijeli, nadopunjuje, obogaćuje, daje snagu i inspiraciju. Stoga, važno je zapamtiti da nijedan partner ne dolazi s već ugrađenim osjećajem sigurnosti i povjerenja. Komunikacija, međusobno poštovanje i razmjena su temelji na kojima se grade uspješni odnosi. 

I to nije priča o bijelom konju koji će doći i promijeniti sve. Svatko tko misli da postoji idealan partner negdje tamo, čeka samo da se pojavi, može biti razočaran. Naši odnosi ovise o nama, našoj spremnosti da slušamo i razgovaramo, da izgrađujemo povjerenje i podržavamo jedno drugo.

No comments

Powered by Blogger.