Biti sam i biti usamljen nije isto - Zašto su slobodne žene često srećnije od onih u vezi

Od najranijeg djetinjstva, društvo nas usmjerava prema putu koji smatra idealnim za postizanje istinske sreće. 


No, često se na tom putu ne uzimaju u obzir individualne potrebe pojedinca, već postoji univerzalni ideal prema kojem bismo svi trebali težiti. Ako bismo se odlučili za drugačiji put ili napravili odstupanja od uobičajenih normi, brzo bismo bili podvrgnuti osudi. 

Nedostatak partnera često se doživljava kao odstupanje od normi, što može rezultirati nepotrebnim pritiskom da se hitno pronađe životni saputnik. Međutim, važno je shvatiti da samoća može nositi brojne prednosti. Ovo ne implicira da biste trebali odabrati samoću, već želi ukazati na to da je moguće živjeti drugačije i biti sretan i bez partnera. 

Osobe koje su same imaju priliku dublje upoznati sebe, razumjeti vlastite vrijednosti i istinske želje. Nisu stalno opterećene potrebama drugih ljudi, što im omogućava da čuju vlastiti unutrašnji glas. Oni koji su sami često su manje sklone uzimati k srcu kritike drugih ljudi. U društvu smo često previše ovisni o mišljenju onih koji su nam bliski, a zanemarujemo vlastito mišljenje. 

Tek u samoći počinjemo shvaćati da je važno prvo zadovoljiti vlastite potrebe, bez obzira na tuđa mišljenja. Osobe koje su same imaju više vremena posvetiti sebi. Žena koja nije u braku i nema djecu može potpuno posvetiti pažnju sebi. 

Ima slobodu druženja s ljudima koje voli, sklapanja novih poznanstava i istraživanja svijeta putovanjem. Biti sam ne znači biti usamljen. Važno je shvatiti da ne postoji ništa loše u tome što žena nema partnera uz sebe. Taj pogrešan dojam da su žene koje su same usamljene treba prevazići, jer mnoge od njih uistinu nisu. Važno je cijeniti ljepotu i slobodu koju samoća može pružiti.

No comments

Powered by Blogger.