Dr Ranko Rajović: "Predškolsko dijete treba da zna da veže pertle, a prvak da sam ide u školu"

Osamostaljivanje djece predstavlja značajan proces koji oblikuje cijeli život, a započinje od ranog djetinjstva. 


Ranko Rajović u jednoj emisiji ističe da je ovo ključno za buduće snalaženje djece kako u školi, tako i u situacijama gdje se moraju nositi sa zadacima bez prisustva roditelja. Proces osamostaljivanja počinje već u vrtiću, gdje djeca uče oblačiti se, brinuti o sebi, i pripremati za spavanje. 

Rajović ističe da je ovo ranije bilo sasvim normalno, posebno kada su roditelji imali više djece, ali da se danas često dešava da se djeca "spremaju" od strane roditelja kao da su kućni ljubimci. Prema Rajoviću, djeca trebaju postepeno preuzimati odgovornost za svoje postupke, počevši od rane dobi. 

Što se tiče samostalnog odlaska u školu, Rajović savjetuje roditeljima da puste djecu što prije da idu sama, uz napomenu da je to prirodan korak u njihovom razvoju. Naglašava važnost postavljanja granica i davanje odgovornosti djeci, kako bi razvijala samostalnost i osjećaj pouzdanja u sebe. 

Kada djeca krenu u školu, Rajović ističe da roditelji trebaju razumjeti da škola nije jedina obaveza djeteta te da bi trebalo imati i obaveza kod kuće. Djeca bi trebala sudjelovati u kućnim poslovima, pomagati u pripremi obroka, održavanju bicikla ili obavljanju drugih zadataka. Ove obaveze, po Rajoviću, doprinose razvoju samostalnosti i stvaraju temelj za odgovornost. 

Što se tiče druženja djece izvan škole, Rajović smatra da je važno da roditelji budu uključeni i upoznaju se s roditeljima druge djece prije nego što dijete počne prespavati kod prijatelja. Sugeriše oprez u vezi prespavljivanja kod drugih djece, posebno dok su mala, ističući važnost sigurnosti i poznavanja okoline u kojoj dijete boravi. 

U zaključku, Rajović naglašava da je ključno da se roditelji ne boje izazova koje donosi proces osamostaljivanja djece, već ih podrže i vode kroz te korake ka samostalnosti i odgovornosti.

No comments

Powered by Blogger.