Drage žene - Vjerujte u sebe jer nema toga koji vam želi bolje u životu od vas samih

Dopustili ste sebičnim ljudima da vas uvjere kako trebate posvećivati više pažnje njima, a manje sebi. Sada je trenutak da promijenite te dinamike i primijenite sljedeće smjernice u svom životu. 


Mnoge žene se suočavaju s problemima jer nedostaje vjere u vlastite sposobnosti. Nažalost, nisu same krive za takav stav, već su često bile manipulirane od strane drugih ljudi koji su ih potiskivali na marginu. Roditelji, prijatelji ili ljubavni partneri često su ti koji su odgovorni za to. Svaki manipulator, egoista i sebičnjak koji se pojavljuje u našem životu doprinosi tome da ne vjerujemo u sebe, da imamo negativnu sliku o sebi i da pridajemo više pažnje drugima nego sebi. 

No, došlo je vrijeme da prekinemo taj začarani krug i ponovno izgradimo povjerenje u sebe. Zaboravite na sve one koji su vam govorili da niste sposobni, da ne znate ili da nećete postići nešto u životu. Ignorirajte one koji su sumnjali u vašu ljepotu, privlačnost ili dovoljnost za nekoga ili nešto. Takve riječi su izrečene samo kako bi umanjile vaš potencijal i ograničile vaše mogućnosti. 

Često ljudi omalovažavaju one koje smatraju prijetnjom ili kojima zavide. Ako ste naivno povjerovali takvim osobama, možete se naći u bezizlaznoj situaciji. Sada je ključno suzbiti sugestibilnost, jer što ste manje sugestibilni, to manje podložni utjecaju onoga što drugi govore. Naučite isključivati tu osobinu u sebi, usmjeravajući se prema pozitivnim afirmacijama i budući blagi prema sebi. Trebate vjerovati samo riječima koje vas podupiru i motiviraju. 

Dakle, dame dragocene, dignite svoj glas, a negativne utjecaje slobodno stišajte.

No comments

Powered by Blogger.