Dr Bojanin: “Ako se djete baca da mu kupite keks, taj keks je njemu zamjena za vašu pažnju”

Profesor doktor Svetomir Bojanin ističe se kao jedan od pionira u oblasti neuropsihologije razvojnog perioda, poznat po svom doprinosu kao dečji psihijatar i autor više knjiga i udžbenika koji se bave temama ranog razvoja i obrazovanja djece. 


Njegove knjige nude dragocjene savjete roditeljima, a posebno se osvrću na fenomen slušanja i poslušnosti kod djece, kao i na razloge izbijanja bijesa u javnosti ili pred gostima. Prema Bojaninu, danas su djeca sve više usmjerena na vizualne sadržaje, zanemarujući sposobnost slušanja i poslušnosti. On ističe važnost aktivnog slušanja kao ključnog elementa u razvoju djeteta, jer kroz slušanje ono razumije svijet oko sebe i sebe samog.

Preporučuje puno pričanja s djecom i poticanje njihove kreativnosti putem crtanja, što razvija njihov mentalni sklop i asocijativne sposobnosti. Bojanin naglašava štetnost televizije i video igara za razvoj djece, ističući da se te tehnologije ne bi trebale koristiti kao zamjena za pažnju i aktivnosti s roditeljima. Savjetuje roditelje da žive prirodno sa svojom djecom, uključujući ih u svakodnevni život i poklanjajući im punu pažnju i podršku. 

Kada su u pitanju situacije poput posjeta gostima ili odlaska u prodavnicu, Bojanin ističe da se problemi ne rješavaju u trenutku nego kontinuiranim roditeljskim angažmanom i podrškom. Upozorava na opasnost od razmaženosti djece, koja može proizaći iz nedostatka pažnje i prave komunikacije u domaćinstvu. Također ističe važnost razgovora o emocijama umjesto kažnjavanja djece, naglašavajući da je ljubav i pažnja ključna u odgoju djeteta. 

Bojaninov pristup odgoju djece bazira se na ljubavi, razumijevanju i aktivnom uključivanju roditelja u život djeteta. Njegovi savjeti podsjećaju roditelje na važnost pružanja podrške i sigurnog okruženja za razvoj djeteta, te naglašavaju da su primjer i ljubav roditelja važniji od riječi.

No comments

Powered by Blogger.