Narcis će uraditi sve da druge ocrni i sebe napravi žrtvom - 6 osobina narcisoidne ličnosti

Narcisističko ponašanje je kompleksan fenomen koji često izaziva nelagodu i probleme u odnosima. 


Često se ova osobina manifestuje kao želja za pokazivanjem sjajne slike o sebi u društvu, dok se istovremeno stvara kaos u privatnom životu. Mnogi ljudi nisu svjesni ozbiljnosti problema koji nosi narcisizam. Često se smatra da su narcisi samo osobe koje imaju preveliko samopouzdanje i zanemaruju druge, ali stvarnost je mnogo složenija. 

Narcisoidni poremećaj ličnosti predstavlja dublji problem koji utiče kako na život samog narcisa, tako i na ljude u njegovoj blizini. Život sa osobom koja ima narcisoidne karakteristike može biti prava noćna mora. Samo oni koji su imali iskustvo života sa takvim ljudima mogu shvatiti kroz kakve sve neugodnosti i traume prolaze. U psihologiji, narcisoidni poremećaj ličnosti se prepoznaje po nekoliko ključnih znakova:

1. Narcisi stavljaju sebe u centar pažnje, ignorišući potrebe i osjećaje drugih ljudi. Oni često manipulišu situacijama kako bi sebi osigurali povlašten položaj, čak i kada to znači ponižavanje ili iskorištavanje drugih. 

2. Česta karakteristika narcisa je da sebe predstavljaju kao žrtvu, čak i kada su oni ti koji su uzrokovali probleme ili konflikte. Oni manipulišu situacijama i ljudima kako bi izbjegli odgovornost za svoje postupke. 

3. Narcisi često preuveličavaju svoje sposobnosti i postignuća, te imaju potrebu da budu cijenjeni i poštovani, čak i kada to nije zasluženo. 

4. Oni su skloni agresivnom ponašanju kada se suoče s situacijama koje nisu po njihovom. Teško podnose kritiku ili bilo kakvu promjenu koja bi mogla ugroziti njihovu percepciju o sebi. 

5. Narcisi često lažu kako bi manipulisali situacijama i stvorili sliku o sebi koja odgovara njihovim potrebama. Oni često izvrću istinu i manipulišu činjenicama kako bi izbjegli odgovornost za svoje postupke. 

6. Karakteristično je da se stalno žale i kritikuju ljude i situacije oko sebe. Nikada nisu zadovoljni i uvijek traže nešto na čemu bi se mogli osjećati superiorno. 

Narcisističko ponašanje može biti izuzetno štetno za one koji su u njihovom okruženju. Oni često nisu svjesni svojih nedostataka i teško prihvataju konstruktivnu kritiku. Pokušaji da im se skrene pažnja na njihovo ponašanje često rezultiraju njihovim negodovanjem i agresijom.

No comments

Powered by Blogger.